Wymiana 3 punktowego mostu 1

Wymiana małego 3 punktowego mostu. Po zdjęciu starego i doprowadzeniu zębów filarowych do porządku wykonaliśmy nowy most porcelanowy na metalu.Obecnie po 4 latach most nie wykazuje
żadnych zmian. Praca szczególnie z pozycji dziąseł niezwykle stabilna.