Ratowanie zębów

Często zniszczenie zęba jest tak duże że przyjmując standardowe wskazania należy go usunąć. Jeśli jednak pacjent chce za wszelką cenę ratować takiego zęba i jest świadomy związanych z tym ograniczeń podejmujemy się takich procedur. Bywa że z wyśmienitym skutkiem, pamiętać należy jednak że to czy jest sens ratować mocno zniszczonego zęba ocenia lekarz biorąc pod uwagę wszystkie istniejące okoliczności często nie związane bezpośrednio z samym zębem ale mające wpływ np. na siły które mogą na zęba działać tj. charakter pracy czy stres obecny w życiu pacjenta.