Odnajdywanie dodatkowych kanałów

Anatomia kanałów zębowych nie jest prosta i schematyczna, oczywiście mniej więcej wiemy ilu należy spodziewać się kanałów w danym zębie ale występują liczne odstępstwa od normy.

Najczęstszym problem jest istnienie dodatkowych kanałów zębowych i co za tym  idzie istnienie dodatkowych odnóg miazgi, jeśli nie zostaną wykryte i przeleczone wówczas tak leczony ząb odezwie się wkrótce (choć bywa że po latach) i sprawi poważne problemy. Jeśli na zębie zostało wykonane wypełnienie wówczas wystarczy je usunąć i przeleczyć ząb dokładniej, jeśli zaś jest złożony np most to już większy kłopot bo właściwie należałoby go usunąć, przeleczyć zęba i wykonać ponownie. Stąd odnalezienie wszystkich dodatkowych kanałów jest tak istotne.

Dzięki doświadczeniu i używaniu mikroskopu właściwie wszystkie dodatkowe kanały udaje się nam odnaleźć i wyleczyć.